Domů
Dotazy
Cheaty
Fórum
Modpacky:
Civilizace
Video
Jednotky:
Budovy
Technologie
Kampaně
Mapy:
Odkazy
Kontakt
Age of Empires 2 screenshot

Age of Empires 2

Kampaně

Age of Kings

 1. William Wallace - Výuková kampaň (Keltové)

  Válečníci Skotska se pokouší odrazit invazi lépe vybavených anglických armád. Převezmi velení nad horaly a nauč se základním konceptům hry Age of Empires II: The Age of Kings, jako třeba jak si vybudovat ekonomiku, jak si vycvičit vojáky, a hlavně jak bojovat proti svému nepříteli a porazit ho. Pokud jsi nováčkem v hraní real-týmových strategií, tak se naučíš všemu, co potřebuješ vědět. Pokud jsi hrál původní hru Age of Empires, tak můžeš přeskočit k novým funkcím, například k umístění posádky a k formacím.

  1. Potrava pro armádu
  2. Příprava nového vojska
  3. Výzkum a nové technologie
  4. Bitva o Stirling
  5. První spojenec v boji
  6. Bitva o Farkling

 2. Johanka z Arku (Francouzi)

  Je to válka, která trvá již sto let, a Francouzi prohráli téměř každou bitvu. Angličané a jejich spojenci v Burgundsku si brzy podmaní celou Francii. Dědic francouzské monarchie je příliš zbabělý, než aby vystoupil na trůn. Francouzská armáda je zraněná a unavená a vzdala se veškeré naděje. Ale v nejtemnější hodině mladá venkovská dívka prohlašuje, že má v úmyslu zachránit Francii.

  1. Nelehká cesta
  2. Panna Orleánská
  3. Opevňovaný zámeček na Loiře
  4. Povstání
  5. Obléhání Paříže
  6. Mučedník

 3. Saladin (Saracéni)

  Pobouřeni, že Svatá země je ovládána Saracény, rytíři z Evropy vpadli na Blízký východ v sérii křížových výprav. Nyní se vojska čtyř evropských království objevila v poušti. Saracénský král, Saladin, shromažďuje své vojsko ve snaze zatlačit útočníky. V reakci na evropské křížové výpravy Saracéni zorganizovali džihád. V reakci na evropskou ohavnost se kdysi kultivovaní Saracéni stali zákeřnými. Ale bude to stačit k záchraně jejich vlasti?

  1. Arabský rytíř
  2. Arabský lord
  3. Vrcholky Hattinu
  4. Obléhání Jeruzalému
  5. Démon a lev

 4. Čingischán (Mongolové)

  Kočovné kmeny asijských stepí strávily staletí zapleteni do svých malicherných sporů, až je spojil Čingischán. Po letech se z Mongolska valí velmi disciplinovaná armáda a poušťí se do kampaně za dobytí světa. Ale jak by mohl kmen lukostřelců na koních překonat vojenskou sílu Persie a východní Evropy, natož pak technologicky vyspělé říše v Číně?

  1. Zkouška ohňem
  2. Životní msta
  3. Vpád do Číny
  4. Vojska táhnou na západ
  5. Naděje
  6. Mongolský klan

 5. Fridrich Barbarossa (Germáni)

  Může být vůlí jednoho člověka vytvořeno impérium? Fridrich Barbarossa se pokouší přinutit hašteřící německá léna k začlenění do jeho Svaté říše římské, kterou potom musí ubránit před intrikami italských městských států a papeže v Římě. A i kdyby se mu podařilo dosáhnout všech těchto počinů, je tu ještě Třetí křížová výprava, kterou má vést.

  1. Římský císař
  2. Henry zvaný lev
  3. Papež a antipapež
  4. Lombardův spolek
  5. Barbarossův postup
  6. Spící císař

The Conquerors

 1. Attila Hun (Hunové)

  Barbarské hordy hodují na umírající Římské říši. Nejnebezpečnějšími z těchto útočníků jsou Hunové a jejich zuřivý král Attila. Potom co se vyhrnuli z Kaspických stepí, po celou dobu plenící a vypalující, se Hunové stali tak mocnými, že Římská říše je přinucena platit Attilovi tribut. Ale král Hunů stále není spokojen a mobilizuje své jezdce, aby vpadl do Gálie a posléze do samotného Říma! Může brutálního Attilu něco zastavit?

  1. Bič boží
  2. Velká jízda
  3. Zdi Konstantinopole
  4. Barbarské zásnuby
  5. Katalánská bojiště

 2. El Cid (Španělé)

  Španělsko je rozděleno mezi křesťanská království na severu a maurská království na jihu. V neúrodném pohraničí Kastilie získává Rodrigo Díaz, zvaný El Cid, proslulost jako brilantní generál a hrdinný křižák. Cid je jak mezi vojáky tak i vesničany tak oblíbený, že ho nedůvěřivý král Kastilie posílá do vyhnanství. Cid musí spojit síly se svými dřívějšími nepříteli, Maury, a bojovat proti jeho milované Kastilii. Ale ještě větší hrozba číhá za mořem v Africe, kde fanatičtí berberští jezdci dychtí po zabrání toho, co se Maurům zabrat nepodařilo.

  1. Bratr proti bratru
  2. Nepřítel mého soka
  3. Cid ve vyhnanství
  4. Černé gardy
  5. Král Valencie
  6. Dobyvatel

 3. Montezuma (Aztékové)

  Stovky let dobývání umožnily Aztékům stát se nejmocnější říší Střední Ameriky. Ale když se na pobřeží Karibského moře objevili cizinci, Montezuma, aztécký císař, si není jistý, jestli jsou to dobyvatelé...nebo bohové. Může obrovské impérium válečníků s obsidiánovými oštěpy a bavlněným brněním odrazit útočníky na koních vyzbrojené kovovým brněním a střelným prachem? Bude aztécké ostrovní město Tenochtitlán dál dobývat Ameriky, anebo se zhroutí pod náporem těchto cizích dobyvatelů?

  1. Krvavá vláda
  2. Spojenectví tří
  3. Quetzalcoatl
  4. La Noche Triste
  5. Jezero Boiling
  6. Zlomený oštěp

 4. Bitvy dobyvatelů

  Historie zná jména určitých mužů a žen, kteří utvářeli svět. Někteří byli silami chaosu, destruktivní a hrabiví. Někteří byli lidmi cti, kteří bojovali za právo. Někteří bránili své vlasti před útočníky, zatímco jiní používali svou vojenskou sílu k násilnému získání pozemků ostatních. Bitvy jako u Azincourtu, u Mantzikertu, a u Hastingsu se zapsaly světových dějin jako zlomové body, a jména jako Jindřich V., Yi Sun-shin, a Erik Rudý jsou navždy vyryty jako jména velkých dobyvatelů. Nyní prožij jejich tragédie a triumfy.